Wat is Integrale Geneeskunde ?

Ik werk als Integraal Leefstijl Arts volgens de principes van de Integrale Geneeskunde (Integrative Medicine).
Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis en ervaring uit verschillende takken van geneeskunde:

  • De reguliere geneeskunde
  • Orthomoleculaire geneeskunde,
  • Natuurgeneeskunde en fytotherapie,
  • Mind/body geneeskunde
  • Hart-coherentie & EMDR
  • Traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur

‘Integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.* Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

“Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing”

Patiënt en arts zijn hierbij partners in het genezingsproces. De patiënt staat centraal en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. De arts fungeert voornamelijk als coach.

Bij de behandeling ligt de nadruk niet op één enkele klacht maar op uw welzijn op gezondheid, en welbevinden, als mens, als geheel met alle factoren, die invloed hebben op gezondheid: lichaam, geest, emoties, omgeving etc. Dit met als doel het zelf herstellend vermogen te optimaliseren.

Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte.

Integrale geneeskunde focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid en vitaliteit te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken.

Goede geneeskunde is veilige geneeskunde en gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek*.

*Veel wetenschappelijk onderzoek wordt echter vertekend door bias. Daarom is mijns inziens ook overgedragen kennis en ervaring uit andere en oudere culturen belangrijk. Temeer omdat voor bepaalde methoden en culturen uitgebreid kostbaar wetenschappelijk onderzoek niet voorhanden en/of niet haalbaar is.  Het mag niet zo zijn dat effectieve behandelmethoden zolang deze veilig zijn worden verworpen op basis van gebrek aan wetenschappelijk bewijs. Naar mijn mening zou er veel meer onderzoek gedaan moeten worden naar wat uiteindelijk leidt tot gezonde mensen in een duurzame gezonde samenleving i.p.v. naar datgeen wat berust op winstbejag van bijvoorbeeld de farmacie .