Praktijkinformatie & tarieven


In verband met omstandigheden is de praktijk gesloten voor nieuwe vragen en patienten. Patienten die al eerder bij dokter Miggels geweest zijn kunnen momenteel alleen terecht voor de strikt noodzakelijke controleafspraken of herhalingsrecepten .
Voor alle duidelijkheid valt deze praktijk niet onder de reguliere zorg en worden consulten niet vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering maar slechts (gedeeltelijk) door een aanvullende verzekering.


Kon. Julianalaan 70
3832EB, Leusden
033-2110107 (b.g.g.+ spoed: 0650671300)
Voor inlichtingen kunt u mailen naar:
praktijk.ecovita@gmail.com

Medisch geheime of gevoelige informatie & persoonsgegevens worden gedeeld via een beveiligde verbinding van Zorgmail of via uw inlogcode in uw eigen account.

Afzeggen doet u minstens 48 uur van te voren per mail naar praktijk.ecovita@gmail.com (Zie ook de betalingsvoorwaarden)

Voor medische en levensbedreigende spoed neemt u contact op met uw huisarts, met de huisartsenpost of met 112

Vragen stelt u tijdens een (telefonisch) consult. Vragen kunt u niet mailen of appen omdat die correspondentie niet in uw dossier terecht komt en dit fouten op kan roepen.

Herhaalrecepten of Dieetverklaringen voor de belastingdienst worden niet meer verstrekt als er geen jaarlijkse controleafspraak gedaan is.

Consulten

  • Een eerste consult voor volwassenen duurt ongeveer 90 minuten.
  • Een eerste consult voor kinderen duurt +/- 60 minuten.
  • Daarop volgen vervolgafspraken van 30-60 minuten.
  • Een telefonische afspraak kan 10-30 minuten duren

Bovenstaand zijn geschatte tijdsduren, afhankelijk van de klacht en complexiteit kan dit meer of minder tijd in beslag nemen.

Tarieven

Voor alle duidelijkheid valt deze praktijk niet onder de reguliere zorg en worden consulten niet vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering maar slechts (gedeeltelijk) door een aanvullende verzekering.

De vergoeding voor consulten , telefonische en e-consulten wordt bepaald aan de hand van de consultduur per tijdseenheid van 5 minuten a E.120/uur.
Daarbij komen kosten voor uitwerken van het consult en toesturen van een behandelplan (meestal in de dagen na het consult): kosten zijn afhankelijk van complexiteit en benodigde tijd.

Eerste consult van 90-120 min:                  € 180-240
Voor elke 5 minuten verlenging         € 10
Vervolgconsult van 30 – 60 min:       € 60-120
Telefonisch consult per 5 min:             € 10
E-mail consult afhankelijk van benodigde tijd  € 10-100
Herhaalrecept   € 25
Behandelplan / medische verklaring (afh. van benodigde tijd)          €25-120

Na betaling kunt u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.
De meeste verzekeraars vergoeden artsen die zijn aangesloten bij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG). Vergoeding vindt echter alleen plaats vanuit een aanvullend pakket. Sommige verzekeraars vergoeden de bovenstaande tarieven geheel, sommige vergoeden slechts een gedeelte. Check hiervoor uw polisvoorwaarden op prestatiecodes 24000 en/of 24005 !
Voor kosten vergoed uit uw aanvullende verzekering wordt uw eigen risico niet aangesproken. Afspraken dienen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd anders worden de consultkosten in rekening gebracht.
De wettelijke betalingsvoorwaarden van de AVIG zijn van toepassing.

Extra Kosten

Het is goed u te realiseren dat naast de kosten voor consult er extra kosten gemaakt kunnen worden voor laboratoriumonderzoek welke veelal niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Ook aan de geadviseerde voeding en supplementen zijn kosten verbonden.
Helaas is het tot op heden zo dat hierdoor aan een uitgebreide behandeling hoge kosten verbonden zijn.